Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Aντιδρά η Παραβόλα στην πρόταση Κοιμήση

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 4/20/2010 09:11:00 μ.μ.

"ΡΗΤΑ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και το αναπτυχθέν σκεπτικό, ΖΗΤΑ τη ΣΥΝΕΝΩΣΗ του Δήμου Παραβόλας με το Δήμο Αγρινίου"

Ο δήμαρχος Παραβόλας Βασίλης Καπέρδας εξέδωσε ανακοίνωση την ακόλουθη ανακοίνωση: "Στο κείμενο απόφασης της ΤΕΔΚ Αιτωλ/νίας, το οποίο αναφέρεται στο χωροταξικό Σχεδιασμό των νέων δήμων, στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης», μεταξύ των άλλων ασαφειών, εμφανίζεται και η θέση του Δήμου Παραβόλας με την απλοϊκή πρόταση ότι: «Η Παραβόλα επιθυμεί το Αγρίνιο», χωρίς ειδική αναφορά στην αριθμ. 55/2010 απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δ.Σ., η οποία εκφράζει το 90% και πλέον της Τοπικής Κοινωνίας και στην οποία έχει διατυπωθεί ΡΗΤΑ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και το αναπτυχθέν σκεπτικό, ΖΗΤΑ τη ΣΥΝΕΝΩΣΗ του Δήμου Παραβόλας με το Δήμο Αγρινίου. Δυστυχώς δεν αναφέρεται, όπως έγινε με το Δήμο Θεστιέων, ότι υπάρχει η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.
Αν αυτό δεν έγινε εκ παραδρομής, τότε αφήνει πολλά περιθώρια για άλλες σκέψεις, όταν μάλιστα συνδυαστεί με το όλο κλίμα που επικράτησε κατά την συνεδρίαση, όπου οι απόψεις των μελών ήταν τόσο διιστάμενες, αν και αυτό δεν αποτυπώνεται ευκρινώς στο ανωτέρω κείμενο της ΤΕΔΚ, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπήρξε δυνατότητα λήψης απόφασης, όπως πολλά μέλη του Δ.Σ. τόνιζαν, πριν τη λήξη της συνεδρίασης.. Εν πάσει όμως περιπτώσει, μεταφέροντας και τις σχετικές διαμαρτυρίες των Δημοτικών Συμβούλων και ιδιαιτέρως του επικεφαλής της Μείζονος μειοψηφίας κ. Β. Γιαννακά, παρακαλούμε να υπάρξει διευκρίνιση ως προς το Δήμο Παραβόλας ότι η επιθυμία του εκφράζεται ΡΗΤΑ με την αριθμ. 55/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό, ΖΗΤΑ την συνένωση με το Δήμο Αγρινίου, εξουσιοδοτώντας ΠΛΗΡΩΣ τον Δήμαρχο για το σκοπό αυτό»