Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Εκδήλωση με τον γλύπτη Θόδωρο

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/04/2009 09:44:00 π.μ.

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον Αγρινιώτη γλύπτη Θόδωρο, με θέμα: «H Tέχνη στην Περιφέρεια-Τέχνη ως μέσον επικοινωνίας». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Παπαστρατείο Μεγάρου τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου,ώρα 8:00 μ.μ. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η επικοινωνιακή λειτουργία της Τέχνης αποτελεί κατ΄εξοχή παράγοντα αισθητικής αναβάθμισης της καθημερινότητας κυρίως στην Περιφέρεια.