Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Oλες οι αποφάσεις στην ιστοσελίδα της Νομαρχίας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 2/08/2010 04:42:00 μ.μ.

Από σήμερα στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας «www.aitnia.gr», ξεκίνησε η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του Νομάρχη και των Αντινομαρχών.Επίσης στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι διακηρύξεις, οι διαγωνισμοί και δημοπρασίες έργων