Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Λόγος και αντίλογος για τα σφαγεία

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 2/03/2010 01:25:00 μ.μ.

Στην ατζέντα παραμένουν οι κόντρες γύρω από τα σφαγεία Αγρινίου .Το Εργατικό Κέντρο επανήλθε και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι «Μετά από ενέργειες του σωματείου των εκδοροσφαγέων αποκαλύφθηκε ότι η εκμίσθωση του σφαγείου δεν ήταν νόμιμη σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους με αριθμό 394/2009 που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων την 8/12/2009, η εταιρεία που δημιούργησε η ΕΑΣ για τη λειτουργία του σφαγείου εντάχθηκε σε επενδυτικό σχέδιο και έλαβε 340.000 ευρώ από δημόσια δαπάνη για τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων με την υποχρέωση να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε μορφή πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιδοτηθεί για μια πενταετία από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης (20.2.2007), παρ’ όλα αυτά τα σφαγεία παραδόθηκαν – υπεκμισθώθηκαν σε ιδιωτική επιχείρηση για 15 χρόνια από 01.01.2009 μέχρι 31.12.2023 για εκμετάλλευση».Κάλεσε μάλιστα «να απαντήσουν η Διοίκηση της ΕΑΣ Αγρινίου, ο Νομάρχης η κυβέρνηση και κάθε υπεύθυνος για τις αποφάσεις που πήραν αλλά και τι πρόκειται να κάνουν».
Το θέμα τέθηκε από την «Π» στον πρόεδρο της ΕΑΣ Θωμά Κουτσουπιά. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα, όλα έγιναν σύννομα. Η ΕΑΣ περιφρούρησε με την συμφωνία τα συμφέροντά της καθώς έχει 150 χιλιάδες ευρώ έσοδα από την παραχώρηση το χρόνο. Η ενοικίαση έχει γίνει σύμφωνα με άδεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσον αφορά του εκδοροσφαγείς αυτοί είχαν σύμβαση με την ΕΑΣ έως τον Οκτώβριο του 2008 και εμείς παραχωρήσαμε τα σφαγεία το Δεκέμβριο του 2008 από τους 27 εργαζομένους οι 20 συνεχίζουν να εργάζονται. Ούτε τα ασφαλιστικά μέτρα μέτρα που έχουν καταθέσει έχουν κάποια τύχη στο δικαστήριο. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρα υπέρ της ΕΑΣ και στο Εργατικό Κέντρο έχουν παραφράσει αυτά που λέγονται εκεί. Είναι εμφανές ότι το Εργατικό Κέντρο μαζί με το ΚΚΕ προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα τη στιγμή που όλα είναι σύννομα» είναι η απάντηση του..