Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Oι αποφάσεις της Συνόδου των προέδρων των ΤΕΙ

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/05/2009 10:56:00 π.μ.


Η Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων των ΤΕΙ που συνήλθε στο Μεσολόγγι μεταξύ 3 – 4 Δεκεμβρίου 2009, αποφάσισε ομόφωνα :
1. Την αναστολή λειτουργίας των Ιδρυμάτων από την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου εάν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμούντων επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
2. Τη συμμετοχή στην κινητοποίηση των αποφοίτων στις 18-12-2009, με συμβολικό κλείσιμο των Ιδρυμάτων.
3. Θεωρεί απαράδεκτη την έκδοση του Π.Δ. 138/2009, για τα «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών», με το οποίο αποκλείονται αδικαιολόγητα οι πτυχιούχοι ΤΕΙ από τις μελέτες δημοσίων έργων και ζητά την άμεση ανάκλησή του.