Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/22/2009 02:54:00 μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκαθαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ ονομαστικές καταστάσεις 4.641 παραγωγών 27 Νομών της χώρας για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 2.978.895 Ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν ζημιές που υπέστησαν οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις και εντάχθηκαν σε προγράμματα ΠΣΕΑ κατά το παρελθόν και θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς από τις 18 μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου του 2009.Αναλυτικότερα, οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για: ζημιές παγίου κεφαλαίου καθώς και φυτικού (έξοδα ανασύστασης και συμπληρωματικής ενίσχυσης), για απώλεια φυτικής παραγωγής από ξηρασία, παγετό κλπ., για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα .Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν και παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr