Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Αλλα 10 φωτοβολταΐκά πάρκα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/08/2009 03:44:00 μ.μ.

Συνεχίζεται η έκδοση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αιτωλοακαρνανία . Σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος οι περιβαλλοντικοί όροι δέκα επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε ισάριθμες περιοχές του Δήμου Θέρμου. Αντικείμενο αυτών των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων.Η δυνατότητα αυτών των μονάδων, ανέρχεται σε 100 KW εκάστη, οι οποίες αθροιστικά δίνουν 1000 KW ή 1MW ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.Έτσι σήμερα η περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη η ισχύς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανέρχεται στα 7.800 KW ή 7,8 MW. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πλήρης λειτουργία αυτών των μονάδων, αναμένεται να δώσει στο νομό παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος της τάξεως των 14.820.000 KWH , όσο δηλαδή απαιτείται για να ηλεκτροδοτηθούν 3000 νοικοκυριά για ένα χρόνο.