Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Αλλαγές στους φορείς διαχείρησης

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/21/2009 09:17:00 μ.μ.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα ονόματα των προέδρων και των ειδικών επιστημόνων με τους αναπληρωτές τους, στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Στο φορέα της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Αναγνόπουλος του Βασιλείου (Ιχθυολόγος – ΣύμβουλοςΕπιχειρήσεων), Ειδικός Επιστήμονας η Ευαγγελία Κρασακοπούλου του Φωτίου(Χημικός ωκεανογράφος), και αναπληρωτές Ειδικοί Επιστήμονες οι Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος του Βασιλείου (Καθηγητής Πανεπιστημίου Τμήμ. Βιολογίας) και Ευάγγελος Δημητρίου του Νικολάου (Βιολόγος – Ιχθυολόγος). Στο φορέα Υγροτόπων Αμβρακικού πρόεδρος αναλαμβάνει 0 Τριαντάφυλλος Αλμπάνης του Αθανασίου (Καθηγητής ΠανεπιστημίουΙωαννίνων)και Αναπληρωτής Ειδικός Επιστήμονας ο Μερτζάνης Αριστείδης τουΚων/νου (Γεωλόγος)