Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Κλείνουν τάξεις και σχολεία για τη Νέα Γρίπη

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/04/2009 11:46:00 π.μ.

Διακοπτεται η λειτουργία και άλλων σχολικών μονάδων λόγω της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) για επτάημέρες αρχομένης από 04/12/2009 .Πρόκειται για τα εξής σχολεία :
17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (τμήμα Β1 και τμήμα ΣΤ2), Δημοτικό Σχολείο Στράτου (τάξη Β), 22ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο) , 5ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο), 19ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο), Νηπιαγωγείο Οχθίων (όλο το νηπιαγωγείο),2οο Νηπιαγωγείο Θεστιέων(όλο το νηπιαγωγείο), 3ο Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας όλο το νηπιαγωγείο), 1ο Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας (όλο το νηπιαγωγείο),1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου ( τμήμα Α2 Τεχνολογίας, τμήμα Β Οχημάτων, τμήμα Γ Οικονομίας ) , ΓΕΛ Νεοχωρίου (τμήμα Γ1),17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (τμήμα Β1 και τμήμα ΣΤ2), Δημοτικό Σχολείο Στράτου (τάξη Β), 22ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο) , 5ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο), 19ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου (όλο το νηπιαγωγείο), Νηπιαγωγείο Οχθίων (όλο το νηπιαγωγείο),2οο Νηπιαγωγείο Θεστιέων(όλο το νηπιαγωγείο),3ο Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας όλο το νηπιαγωγείο) ,1ο Νηπιαγωγείο Αμφιλοχίας (όλο το νηπιαγωγείο),1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου ( τμήμα Α2 Τεχνολογίας, τμήμα Β Οχημάτων, τμήμα Γ Οικονομίας ) και ΓΕΛ Νεοχωρίου (τμήμα Γ1)