Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Εκτροπή :Θετική εξέλιξη για την Αιτωλοακαρνανία

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 10/09/2009 01:55:00 μ.μ.

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα στο θέμα της Εκτροπής του Αχελώου. Εξέλιξη θετική για τα συμφέροντα της Αιτωλοακαρνανίας. Επιτέλους το ΣτΕ ,μετά από πολύχρονη καθυστέρηση ,εξέδωσε την απόφαση του και αποστέλλει σειρά προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με σκοπό να μάθει ,μεταξύ άλλων ,για τη συμβατότητα της εκτροπής με το Κοινοτικό Δίκαιο για τη διαχείριση των υδάτων. Να σημειωθεί ότι η απόφαση εκκρεμούσε αν και η προσφυγή των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας εκδικάστηκε στις 2 Νοεμβρίου του 2007, ενώ προφανώς η αλλαγή ηγεσίας στην προεδρία του ΣτΕ τον περασμένο Ιούνιο ,επέσπευσε την έκδοσή της. Πλέον οι φορείς του νομού και οι Οικολογικές Οργανώσεις προτίθενται να καταθέσουν καινούργια αιτησης αναστολής των εργασιών ευελπιστώντας η διακοπή της εκτροπής σε νομικό επίπεδο να μεταφερθεί και σε πολιτικό.