Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 10/13/2009 05:52:00 μ.μ.

Την περασμένη Δευτέρα (12/10) πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου όπου ομόφωνα εγκρίθηκαν τα περισσότερα θέματα όπως η αποδοχή όρων ένταξης της πράξης στο Μέτρο 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο «Κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του». Ακόμη εγκρίθηκε ο καθορισμός θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Αγρινίου καθώς και η επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αγρινίου. Ενώ κατά πλειοψηφία πέρασε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2009.