Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Εκθεση της Γ.Ε.Α. για τις ελληνικές αρχαιότητες

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 10/15/2009 12:41:00 μ.μ.

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου και το Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης 1984 διοργανώνουν Έ κ θ ε σ η με θέμα: «Ελληνικές αρχαιότητες πριν και μετά», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009, ώρα 8:00 μ.μ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο.Η Έκθεση θα είναι ανοικτή έως την ΚΥΡΙΑΚH 1η Νοεμβρίου 2009 και θα λειτουργεί καθημερινά τις ώρες: 10:00 - 13:00 και 18:00 - 21:00.Παρουσιάζονται έργα της Μηνωϊκής, Μυκηναϊκής, Αρχαϊκής, Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου.
Οι αναπαραστάσεις της έκθεσης έχουν εκπονηθεί με βάση την κατά περίπτωση φωτογραφία των σωζόμενων ερειπίων κάθε μνημείου. Η φωτογραφία αυτή λαμβάνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται το δυνατόν καλύτερα, τόσο τα χαρακτηριστικά του μνημείου, όσο και η θέση του στο χώρο, καθώς επίσης και η σχέση του με τα κατασκευάσματα του αμέσου περιβάλλοντός του. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην ενσωμάτωση στην εικόνα μικρών συνοδευτικών κατασκευών, όπως βάθρα, στήλες, εξέδρες κ.α., τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση πληρέστερης εντύπωσης για την υπόσταση των μνημείωνστην αρχαιότητα
Είναι μια ενδιαφέρουσα Έκθεση, όχι μόνο για τους φιλότεχνους, αλλά και το ευρύ κοινό της πόλης μας και της ευρύτερηςπεριοχής.Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι επισκέψεις των Σχολείων θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση στα τηλέφωνα 26410-24767 και 26410-26984.