Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Θετική εξέλιξη για την Αμβρακία

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 5/06/2010 07:13:00 μ.μ.

Ο ορνιθότοπος της Αμβρακία στο δίκτυο Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) για τα πουλιά

Toυ Διονύση ΧρΜαμάση

Περιβαλλοντολόγου-Χαρτογράφου

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2010 για το δίκτυο των ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 66 νέες περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Αμβρακίας Όλες οι παραπάνω θα ενταχθούν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 Το δίκτυο Natura αποτελεί το δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη και περιλαμβάνει τους Τόπους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΤΚΣ-SCI)για τη προστασία των οικοτόπων «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία 92/43 και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) «για την διατήρηση των άγριων πουλιών» σύμφωνα με την Οδηγία 79/409. Για την Ελλάδα, μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, το δίκτυο αυτό δεν αποτελεί μόνο δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορικής διαχείρισης, αλλά και ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης οικοτουρισμού αυτών των περιοχών.Από τις 66 περιοχές που ορίστηκαν οι 43 είναι νέες. Η συνολική έκταση του δικτύου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας αυξάνεται κατά 76%, δηλαδή κατά περίπου 1,3 εκατ. εκτάρια και το δίκτυο πλέον αριθμεί 204 περιοχές. Η προσθήκη των νέων αυτών περιοχών αυξάνει την έκταση του ελληνικού δικτύου Natura 2000 κατά 6,2%, με αποτέλεσμα αυτό να φτάνει σήμερα το 27,3% της ελληνικής επικράτειας.

Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας του «Προγράμματος επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας». Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την πρόσφατη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής για την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, λόγω των έως πρόσφατα σημαντικών ελλείψεων στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.Παρόλο που στο νομό μας η λίμνη Λυσιμαχία, το όρος Τσερέκας (Ακαρνανικά), η λίμνη Βουλκαριά, το δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού,εκβολές Ευήνου, δυτικός Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας είναι περιοχές Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά με την τωρινή καταγραφή εντάχθηκε στο δίκτυο η λίμνη Αμβρακία με το νέο κωδικό Natura GR2310016 .Ο χώρος της λίμνης Αμβρακίας έχει την τύχη να φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών. Διαχειμάζουν πολλά υδρόβια και είναι σημαντικός σταθμός κατά τη διάρκεια της αποδημίας και χώρος φωλιάσματος για σημαντικά και σπάνια είδη. Το υγροτοπικό σύστημα διακρίνεται για την φυσική του ιδιαιτερότητα, την υψηλή οικολογική-βιολογική και αισθητική αξία και για το λόγο αυτό είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 όμως ως προτεινόμενη Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (pSCI) GR2310007 με έκταση 2204,746ha. Ο ορνιθότοπος της Αμβρακίας εκτός από τους ερωδιούς με τα ψηλά πόδια, το μακρύ λαιμό και το μυτερό ράμφος τους (σταχτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, αργυροτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, γελαδάρης και σε μικρότερο βαθμό ο πορφυροτσικνιάς,) προσεγγίζει και άλλα είδη ανάλογα την εποχή όπως φαλαρίδες, κορμοράνους, ποταμογλάρονα, κιρκίρια, νανοβουτηχτάρια, σκουφοβουτηχτάρια, πελαργούς, καλημάνες, καλαμοκανάδες, βαρβάρες, χουλιαρόπαπιες, αλκυόνες, πελεκάνους, λεπτόραμφους και καστανοκέφαλους γλάρους, λιμόζες κ.α.Το φυσικό περιβάλλον της λίμνης Αμβρακίας αποτελεί πηγή ζωής για τους κατοίκους των τριών παραλίμνιων δήμων Φυτειών, Μεδεώνος, Αμφιλοχίας ενώ είναι από τους σημαντικούς οικολογικούς πλούτους της περιοχής μας. Ο τρόπος όμως, με τον οποίο αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας, είναι αυτός, που καθορίζει τη μορφή και το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας.