Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βόνιτσα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 5/03/2010 01:40:00 μ.μ.

Kαινοτομεί ο Περιφερειάρχης Τάσος Αποστολόπουλος και σε μία κίνηση με ιδιαίτερη σημειολογία όρισε την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12η Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ. στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα σε αίθουσα του Ξενοδοχείου SOZOS INN HOTEL, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας (01-02-2010)

·Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου με τίτλο «Αειφορική Ανάπτυξη στην Αμβρακικό (ΑΝΑΣΑ)»

Ενέργειες για την επιτάχυνση υλοποίησης ανελαστικών υποχρεώσεων των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ (Ειδική Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας για έργα ΠΕΠ-ΕΣΠΑ)