Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Προχωρά το θέμα του Εργοστασίου Επεξεργασίας των Αστικών Απορριμμάτων

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 5/04/2010 02:38:00 μ.μ.

Πολύ κοντά στην ένταξη του στο Ε.Σ.Π.Α. είναι το έργο της κατασκευής Εργοστασίου Επεξεργασίας των Αστικών Απορριμμάτων του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για μια μονάδα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Για το έργο αυτό η Νομαρχία διαθέτει μελέτη καθώς και τεύχη δημοπράτησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 €. Το εργοστάσιο έχει χωροθετηθεί στην έκταση του ΧΥΤΑ Στράτου.