Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Aποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 1/12/2010 11:07:00 π.μ.

Eγκρίθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο κρίσιμων έργων
στον τομέα των υποδομών και της προστασίας του περιβάλλοντος
Ομόφωνα εγκρίθηκαν τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010) από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο κρίσιμων έργων στον τομέα των υποδομών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η πρώτη Μ.Π.Ε. είναι του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου».Το συνολικό έργο συνίσταται στη δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λυμάτων προωθημένης επεξεργασίας μέσω διύλισης των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων και την κατασκευή των έργων αποχέτευσης λυμάτων, δηλαδή των δικτύων, των συλλεκτηρίων αγωγών, των αντλιοστασίων, του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς προς την ΕΕΛ καθώς και του έργου διάθεσης των λυμάτων.Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα επεξεργάζεται βιολογικά τα λύματα περίπου 5.000 κατοίκων για τις ημέρες αιχμής της θερινής περιόδου της τελικής φάσης.
Επισημαίνεται ότι ο βαθμός επεξεργασίας των λυμάτων είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για άρδευση των γύρω εκτάσεων είτε να διατεθούν στην πλήρη στασίμων υδάτων παρακείμενη τάφρο με στόχο την εξυγίανσή της εφόσον προφανώς υπάρξουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις για το σκοπό αυτόν.
Η δεύτερη Μ.Π.Ε. είναι του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας».Αντικείμενο του πιο πάνω έργου είναι η εξασφάλιση οδικής σύνδεσης του νέου ΧΥΤΑ που ολοκληρώνεται στην περιοχή του Δήμου Στράτου με το ευρύτερο οδικό δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση των απορριμματοφόρων προ τις εξυπηρετούμενες περιοχές.Η μελετώμενη οδός πρόσβασης είναι περίπου 6,7 χιλ..Αφετηρία του δρόμου αποτελεί η παραποτάμια επαρχιακή οδός Στράτου-Καστρακίου.Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου θα γίνει βελτίωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σε μήκος 3,2 χιλ. και νέα διάνοιξη σε μήκος 3,5 χιλ. μέχρι την είσοδο του ΧΥΤΑ.Προβλέπεται η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου στη συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Καστράκι.