Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Συλλόγος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 1/20/2010 12:03:00 μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου στην τακτική συνεδρίασή του στις 05.01.2010 αποφάσισε και όρισε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 στις 06.30 μ.μ. στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα παρακάτω θέματα.
- Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. για να διευθύνει της εργασίες της Γ.Σ.
- Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2009.
- Οικονομικός απολογισμός έτους 2009
- Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2010
Στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
H Πρόεδρος Παπαγιάννη Σπυριδούλα
Ο Γ. Γραμματέας Σούμπασης Γεώργιος