Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Αντιθεση από το ΤΕΕ στο Ρυθμιστικό της Πάτρας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 1/28/2010 08:33:00 μ.μ.

Έντονη αντίθεση στο Ρυθμιστικό της Πάτρας από το ΤΕΕ /Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας .Διαφωνεί πλήρως σε κάθε περίπτωση με την ένταξη των Δήμων Αντιρρίου και Ναυπάκτου στο προτεινόμενο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας και προτείνει την αναστολή του, μέχρι να μελετηθούν καλύτερα οι νέοι χωροταξικοί, διοικητικοί και αναπτυξιακοί συσχετισμοί στην περιοχή μας.
Το ΤΕΕ μεταξύ άλλων διαπιστωνει πως:
"Παρουσιάστηκε πρόσφατα η Β΄ φάση της μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας, στην οποία το ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας δεν κλήθηκε να παραστεί.
Παράλληλα δεν υπήρξε ενημέρωση για την παρουσίαση, ούτε στους υπόλοιπους φορείς, Επιμελητήριο και Νομαρχία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Καθώς το Σχέδιο στηρίζεται στο ρόλο που θα παίξει το νέο Λιμάνι της Πάτρας, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, αλλά και στο βαθμό ενσωμάτωσης της παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από τις πανεπιστημιακές και επιστημονικές/ ερευνητικές υποδομές, ερευνητικά και επιστημονικά Πάρκα κ.λ.π., διαφαίνεται και η «λογική» και το μέγεθος του προβλήματος.
Η ίδια η μελέτη του ρυθμιστικού σχεδίου της Πάτρας και των όμορων δήμων, θέτει το πρόβλημα της συμβατότητας. Οι μελλοντικές δράσεις δεν πρέπει να γίνουν αποσπασματικά, καθώς αυτό θα απαξίωνε παλιότερα ή νεότερα σχέδια, όπως το ΓΠΣ Πάτρας, το υπο κατάρτιση ΓΠΣ Ναυπάκτου, το ΣΧΟΑΠ Αντιρρίου και άλλων μελετών.
Το πρόβλημα εντείνεται καθώς αναμένονται οι εξαγγελίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ , και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για το ΕΣΠΑ και τον νέο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, για την αιρετή πλέον περιφερειακή αυτοδιοίκηση".