Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Δ.Σ.Αγρινίου με "Καλλικράτη" τη Δευτέρα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 1/28/2010 08:24:00 μ.μ.

Το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου συνεδριάζει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου .Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η "συζήτηση για την Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».