Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Yπεγράφη ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Κατούνας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 3/16/2009 04:00:00 μ.μ.


Yπεγράφη ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Κατούνας , που προβλέπει εικοσιοκτώ οργανικές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Κέντρο Υγείας Κατούνας, την ίδρυση του οποίου ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αγρίνιο, έχει ανευρεθεί ο χώρος στον οποίο θα ανεγερθεί, ενώ ήδη τα σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της προμελέτης , προκειμένου να διασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του από το ΕΣΠΑ.Σύμφωνα λοιπόν με τον Οργανισμό , το Κέντρο Υγείας. Κατούνας αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Ως περιοχή ευθύνης του ορίζεται ο δήμος Μεδεώνος , ο οποίος περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Κονοπίνας, Αετού, Τρύφου, Αχυρών , Κομποτής και Κατούνας καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα Φυτειών και Παπαδάτου του δήμου Φυτειών. Ως αποκεντρωμένες μονάδες του Κέντρου συνιστώνται τα Περιφερειακά Ιατρεία Αετού και Κομπωτής. Επίσης ως αποκεντρωμένες μονάδες του θα λειτουργούν τα Περιφερειακά Ιατρεία Παπαδάτου ,Τρύφου και Φυτειών.