Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του δήμου Αγρινίου

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 3/05/2009 10:09:00 π.μ.

Ένα φιλόδοξο και πρωτοποριακό εγχείρημα ξεκινά στον δήμο Αγρινίου, με τίτλο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών δήμου Αγρινίου»,η υλοποίηση του οποίου βελτιώνει σημαντικά τις διαδικασίες που αφορούν στο σύστημα της λήψης αποφάσεων του δήμου, αλλά και την καθημερινή αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.Συγκεκριμένα το «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών δήμου Αγρινίου», το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά σε ημερίδα την προηγούμενη Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, είναι μια πρώτη προσπάθεια μαζικής εισαγωγής γεωγραφικών πληροφοριών στον δήμο, το οποίο θα ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία του δήμου. Ως κυρίαρχο στόχο έχει τον χωρικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιούνται δηλαδή στη διατύπωση και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που αναφέρονται στο φυσικό ή περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Με λίγα λόγια, αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για συλλογή, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου.