Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Περιβαλλοντικό έργο στη Ναύπακτο

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 3/19/2009 11:04:00 π.μ.


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Σπύρος Σπυρίδων, υπέγραψε την Απόφαση Ένταξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού 324.000 Ευρώ, στο Γ’ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Η εν λόγω πράξη αφορά στη σύνταξη μελέτης για την επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Ναυπάκτου και προβλέπεται να παραδοθεί ως το τέλος του 2009. Φορέας υλοποίησης ορίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου, η οποία μετά την παράδοση της μελέτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση ένταξης του έργου επέκτασης των Ε.Ε.Λ. στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).