Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Νέο φωτοβολταΐκό πάρκο από την Ιntrakat

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 11/12/2009 09:55:00 π.μ.

Την κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 504kW ανέλαβε η Intrakat στην Αιτωλοακαρνανία . Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,93 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος θα υλοποιηθούν εξ' ολοκλήρου από την Intrakat. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων μηνών.Η Intrakat ειδικεύεται στην ανάληψη έργων (turn key) Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατασκευάζοντας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας συστήματα απευθείας Σύνδεσης στο Κύριο Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, Σταθερά Αυτόνομα Συστήματα και Φορητά Συστήματα Αυτόνομης (AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές και επενδυτικές εφαρμογές. Από την αρχή του έτους η Intrakat έχει αναλάβει και εκτελεί έργα συνολικής ισχύος 1,3 MW σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα.

(Πηγή in.gr)