Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 8/30/2009 04:26:00 μ.μ.

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίο Δυτικής Ελλάδας ,τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας ,με ώρα έναρξης τις 17:30.Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται η
κήρυξη περιοχών αισθητικής αναβάθμισης,η ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδος 2000-2006, οι Εκχωρήσεις - Προσκλήσεις - Εντάξεις στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και η διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.