Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ο Π.ΣΑΜΑΡΑΣ

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 11/15/2010 01:40:00 π.μ.

Σε 47 από 47 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 18.362

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 9.428
ΑΠΟΧΗ 48,65%
ΑΚΥΡΑ 272
ΛΕΥΚΑ 170
ΕΓΚΥΡΑ 8.986
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 4.903 54,56%
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.083 45,44%