Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΣΕ 37/38 Ε.Τ.

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 11/08/2010 09:23:00 π.μ.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 37 / 38 (97,37 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 6947 / 10845 (64,06 %) ΕΓΚΥΡΑ: 6769 ΑΚΥΡΑ: 150 ΛΕΥΚΑ: 28

Α' Κυριακή

Υποψήφιος / Συνδυασμός

Ποσοστό

Ψήφοι

Εδρες

Πορφύρης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

49,41 %

3345

6

Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου / ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

47,96 %

3247

5

Καραγιάννης Αθανάσιος του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΥ

2,61 %

177

0