Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Νεότερα για το leader Aλιείας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 9/08/2010 06:37:00 μ.μ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υπ’αριθ. 177/10-08-2010 απόφασης της Υπουργού, ανακοίνωσε την οριστική έγκριση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.Το Τοπικό Πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στις πόλεις της Ναυπάκτου, της Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, φέρει τον τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας», ενώ το ποσό Δημόσιας Δαπάνης που κατανεμήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 4.610.000,00€. Σε εθνικό επίπεδο εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ (8) Τοπικά Προγράμματα.Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ποσό που κατανεμήθηκε και κατόπιν θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.