Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Μια σημαντική επιστημονική μελέτη

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 10/21/2010 07:55:00 μ.μ.

Μελέτη με τίτλο «Λιθοβούνι Μακρυνείας. Νεκροταφείο κλασσικής και ελληνιστικής εποχής και ευρήματα μυκηναϊκού τάφου» των Φ. Ζαφειροπούλου και Α. Γεωργιάδου εκδόθηκε από το University Studio Press με τη στήριξη του Δήμου Μακρυνείας και του Συλλόγου Άκρων (Λιθοβουνίου) «Πανόραμα». Το βιβλίο αποτελεί μια επιστημονική μελέτη, που απευθύνεται σε αρχαιολόγους και ιστορικούς. Τίθεται, έτσι, στη διάθεση των επιστημόνων ένα πλούσιο και καλά χρονολογημένο υλικό από μία απομακρυσμένη και αρχαιολογικά άγνωστη περιοχή. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και εφαλτήριο για πολλούς επιστήμονες, όχι μόνο της Αιτωλίας, που μελετούν αρχαία ταφικά έθιμα, επιγραφές, κεραμική ή την αρχαία μεταλλοτεχνία.