Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Ανακοίνωση του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 10/14/2010 12:46:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 1η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα.