Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

2nd TriXonian Wakeboard Contest 2010

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 8/18/2010 11:27:00 π.μ.

To ναυταθλητικό τμήμα της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου, διοργανώνει τους Αγώνες 2nd TriXonian Wakeboard Contest 2010, στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2010 στην Λίμνη Τριχωνίδα. Στο διαδικτυακό τόπο trichonianwakeboard.blogspot.com περισσότερες πληροφορίες.