Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Στο Υπουργείο Εξωτερικών η Ζέφη Δημαδάμα.

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 7/22/2010 09:47:00 π.μ.

Αναλαμβάνει το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ)


Κρίσιμος ο ρόλος της ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η ανάληψη του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) υπό το Υπουργείο Εξωτερικών από τη η Ζέφη Δημαδάμα στην παρούσα ειδικά κρίσιμη πολιτική και οικονομική συγκυρία. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική θέση της χώρας, την Ελληνική προεδρία στον ΟΣΕΠ και τις προτεραιότητας για την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη στην ΝΑ Ευρώπη υπογραμμίζουν τη βαρύτητα και την ευθύνη που αναλαμβάνει η ίδια και το Διεθνές Κέντρο Μελετών. Η Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ), επικεντρώνονται στην σχέση αλληλεπίδρασης των χωρών ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σε θέματα διακυβέρνησης, θεσμικής ανανέωσης, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.