Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Πόροι για δύο αρχαία θέατρα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 12/02/2010 12:47:00 μ.μ.

Με χθεσινή του απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισε να εντάξει, με νέο κωδικό, στο χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) πρόγραμμα της Νομαρχίας με το αρχικό ποσό των 10.000 € χρηματοδότηση (για το 2010) το έργο με τίτλο: «Έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης των Αρχαίων Θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών» συνολικού προϋπολογισμού 125.000 €.Με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία είχε ζητηθεί η ένταξη των πιο πάνω Μελετών στην Συλλογική Απόφαση Μελετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (κωδικός 001/8) κάτι που δεν κατέστη εφικτό.