Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Δύο ερωτήσεις Κουρουμπλή για Πανεπιστήμιο

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 3/22/2010 08:56:00 μ.μ.

Για θέματα του Πανεπιστημίου κατέθεσε δύο ερωτήσειςπρος την Υπουργο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου ο βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής,. Η πρώτη ερώτηση αφορά στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Αγρινίου. Συγκεκριμένα ερωτάται η Υπουργός για ποιο λόγο το συγκεκριμένο τμήμα δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για Π.Ε., με αποτέλεσμα να μη δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του εν λόγω τμήματος να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η δεύτερη ερώτηση που απηύθυνε ο βουλευτής αφορούσε το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στο συγκεκριμένο τμήμα έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος ο Αθανάσιος Λανταβός. Για την εκλογή του προέδρου έχει υπογράψει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, αλλά εκκρεμεί η υπογραφή της Υπουργού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του τμήματος.