Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Η ιχθυοπανίδα της Τριχωνίδας

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 1/21/2009 10:43:00 π.μ.


Πέλαγος της Αιτωλίας έχουν χαρακτηρίσει την Τριχωνίδα. Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με έκταση 97,2 km2 και μία από τις λιγοστές που σχηματίζουν "κρυπτοβύθισμα", δηλαδή ο πυθμένας της βρίσκεται γύρω στα 40 μέτρα κάτω από τη μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας. Συνδέεται με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία μέσω ενός στενού διαύλου (τάφρος Αλάμπεη, μήκος 2,8 km).Η Τριχωνίδα είναι από τις πιο πλούσιες λίμνες της Ευρώπης σσε είδη ψαριών. Έχουν καταγραφεί 20 είδη από τα οποία τα 18 είδη ζουν στη λίμνη και τα 2 διαβίουν στα ρέματα της. Διακρίνονται σε 8 οικογένειες ενώ 9 παρουσιάζουν ενδημισμό και 11 από αυτά είναι βρώσιμα. Ο Νανογωβιός (Economidychtthys trichonis) είναι καθαρά ενδημικό της λίμνης και δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. διαβαστε σχετικό αρθρο