Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Έργα στον Άγιο Χριστόφορο

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 7/22/2009 08:56:00 μ.μ.

Ολοκληρώνονται, τα έργα διάνοιξης, ανάπλασης και ανακατασκευής δρόμων στην περιοχή του παλαιού Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς και ωστόσο απουσίαζαν έργα ανάπλασης και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€, χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες διάνοιξης νέων δρόμων, ανακατασκευή υπαρχόντων, κατασκευή πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και ηλεκροφωτισμός.