Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Λύνεται ένα χρονιο πρόβλημα

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 5/20/2009 07:16:00 μ.μ.

Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η περιοχή της Παραβόλας και του Παμφίου, η άρδευση, οδεύει προς την επίλυσή του, μετά και την ένταξη των εγγειοβελτιωτικών έργων, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ 0813(Γ’ ΚΠΣ), με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ.Παπαθανασίου εντάχθηκαν τα εγγειοβελτιωτικά έργα Παραβόλας και Παμφίου.Για το θέμα μάλιστα προέβη σε δήλωση ο πρώην υπουργός Απασχόλησης κ. Β.Μαγγίνας, ο οποίος παρακολουθούσε στενά το θέμα: «Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας έργα υποδομής, τα οποία πέραν του ότι αποτελούσαν αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, είναι βέβαιο ότι θα δώσουν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση του εισοδήματος των αγροτών» επεσήμανε.