Πρωτοσέλιδο

Ένθετο Περιοδικό

Ένθετο Περιοδικό

Αθλητική Πολιτεία

Αθλητική Πολιτεία

Hλεκτρονικά για τα "κουπόνια καινοτομιας"

Αναρτήθηκε από Πολιτεία Αιτωλών & Ακαρνάνων | 4/04/2009 10:15:00 μ.μ.


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι από τις 26 Μαρτίου μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για "Κουπόνια Καινοτομίας", αξίας 7.000 ευρώ, με στόχο την αγορά τεχνογνωσίας από ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Πρόκειται για δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με συνολική δημόσια δαπάνη 8,4 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)" και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, και στη Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στον οδηγό εφαρμογής, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας http://www.etakcci.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622 e-mail: karras@epimetol.gr